2011 Yılı Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı

1 – Gündemin 1 maddesi gereği açılış yapılıp yoklama alındı ve 42 üyeden 22 üyenin hazır bulunduğu tespit edilerek saygı duruşu yapıldı.

2 – Gündemin 2. maddesi gereğince 2012 yılı bütçe görüşmelerine geçildi. Birlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Birlik Encümenince meclise sunulan 2012 Yılı Birlik Bütçesi Birlik Muhasebe Yetkilisi İmran ÇUKADAR tarafından Ekonomik sınıflandırmanın 4. düzeyine kadar tek tek okudu. Birlik Bütçesinin Gelir 345.000,00 TL ve Gider de 345.000,00 TL olmak üzere denkliğin sağlandığını, bu konuda görüş bildiren olup olmadığını meclis üyelerine sordu. Birlik Meclisi Herhangi bir görüş olmayınca bütçeyi oylamaya sundu. Meclis Birlik Bütçesini oybirliği ile kabul etti . Birlik Muhasebe Yetkilisi İmran ÇUKADAR tekrar söz alarak 2013 ve 2014 Yılı Bütçelerini meclise sundu. 2013 ve 2014 Yılı Bütçelerinin 2012 yılı bütçesine yüzde 10 ilave şekli olduğunu ve bu yıllara ait bütçelerinde denkliğinin sağlandığını meclise sunarak görüş bildiren olup olmadığını sordu. Herhangi bir görüş bildiren olmayınca 2013 ve 2014 yılı bütçelerini Mecliste oylamaya sundu. Meclis izleyen 2 yıl Birlik Bütçesini oybirliği ile kabul etti

3 – Gündemin 3. maddesi olan su ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı su ücretleri konusunda söz almak isteyen var mı? diye meclise sordu. Durmuşsofular köyü muhtarı Salim KARGIOĞLU söz alarak su ücretlerinin yeterli düzeyde olduğunu fazla olursa su tahsilatında sıkıntı olacağını söyleyerek tüm su ücret oranlarının sabit kalmasını önerdi. Başkaca öneri olmaması üzerine başkan öneriyi oylamaya sundu. Öneri oybirliği ile kabul edildi. Su oranları konusunda İmran ÇUKADAR söz isteyerek daha önceleri daireye gelen herkese abonelik verdiklerini ancak ileride sıkıntı olabileceği gerekçesi ile aboneliğin şartlarını görüşmek üzere birlik meclisinden öneri istedi. Birlik Meclisi abone olacak kişilerin Elektrik abonesi , Ev numarası varsa herhangi bir şey istemeden sözleşme ile aboneliğinin yapılmasını, ilk kez ev yaptırıyorsa köy muhtarından yazı getirmelerini, birlik personellerinden istemesini önerdi. Öneri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
4 – Dilek ve temenniler bölümünde Birlik Meclisi üyeleri vefat eden Birlik Hat ustası Esat TOPALOĞLU’nun mevlidinin birlik tarafından okutulmasını, Tazminatının birliğin imkanları doğrultusunda ödenmesini ve eşinin ev ihtiyaçlarının imkanlar dahilinde karşılanmasını birlik başkanına ilettiler. Başkan da Cumartesi günü öğle vakti Kızyusuflu Köyünde birlik tarafından mevlit okutulacağını, imkanlar dahilinde merhumun ailesine sahip çıkılacağını söyledi.
6 – Gündemde görüşülecek başkaca konu olmamasından dolayı Meclis Başkanı oturumu kapattı.

Mehmet BÜYÜKERYILMAZ Fikri BOZ Mustafa SIRA
Meclis Başkanı Üye Üye