2011 Kesin Hesap

T.C.
KADİRLİ KARAPINAR GRUP KÖYLERİ
İÇMESUYU BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
2011 YILI KESİN HESABI

1- 2011 Yılı Bütçesi İle Tahmin Edilen Gelirler
Vergi Dışı Gelirler = 215.000,00 TL
Yardımlar = 60.000,00 TL
Diğer Gelirler ( Faiz Katılım Payı, Cezalar) = 53.000,00 TL
TOPLAM = 330.000,00 TL
2- 2011 Yılı Bütçesi İle Tahmin Edilen Giderler
Cari Harcamalar = 110.700,00 TL
Yatırım Harcamalarına = 189,300,00 TL
TOPLAM = 330.000,00 TL
3- 2011 Yılında Gerçekleşen Gelir
2010 Yılından Devreden Nakit = 37.002,34 TL
Vergi Dışı Gelirler = 195.580,36 TL
TOPLAM = 232.582,70 TL
4- 2011 Yılında Gerçekleşen Harcamalar
Cari Harcamalar = 105.149,76 TL
Yatırım Harcamaları = 120.142.12 TL
TOPLAM = 225.291,88 TL

5- 2011 Yılında Harcanmayarak İptal Edilen Ödenek Tutarı = 104.708,12 TL
6- 2011 Yılından 2012 Yılına Borç Tahakkuk Tutarı = 0,00 TL
7- 2011 Yılından 2012 Yılına Devreden Alacak Tahakkuku = 0,00 TL
8- 2011 Yılından 2012 Yılına Devreden Nakit = 10.986,67 TL
9- Ödenek Üstü veya Bütçe dışı herhangi bir harcama yapılmamıştır.
10- 2011 Yılı Kesin Hesap Raporuna Aşağıdaki Cetveller Eklenmiştir.
a) Bütçe Giderleri Kesin Hesap Raporu
b) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu
c) Bütçe Gelir Kesin Hesap Tablosu
d) Faaliyet Sonuçları Hesabı ( Gelir)
e) Faaliyet Sonuçları Hesabı ( Gider)

Rapor Birlik Tüzüğünün 9/b maddesi gereği Birlik Meclisinin 2012 Yılı Mayıs Dönemi toplantısında okunarak; Birlik Meclisi tarafından onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.