2009 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı

1 – Gündemin 1. Maddesi gereği yoklama alındı ve 30 üyeden 23 üyenin hazır bulunduğu ve toplantı yeter sayısının sağlandığı tespit edilerek Meclis Birinci Başkanvekilinin toplantıya saatinde gelememesi nedeni ile oturum Meclis İkinci Başkanvekili Mehmet BÜYÜKERYILMAZ tarafından (Divan Başkanı) açılarak; saygı duruşu yapıldı.

2 – Gündemin 2. maddesi gereğince 2008 yılı Kesin Hesabının Görüşmelerine geçildi. Birlik Muhasebe Yetkilisi tarafından hazırlanan ve Birlik Encümenince Meclise sunulan 2008 yılı Kesin Hesap Raporu Birlik Müdürü Hüseyin KARALAR tarafından okundu. 2008 yılı bütçesi ile 150.000,00 TL Gelir ve 150.000,00 TL gider tahmin edilmiş ancak; 144.853,21 TL Gelir ve 132.735,91 gider gerçekleşmiş olup; gelir ve giderlere ilişkin ayrıntılı bilgi meclise okunarak bilgi verilmiştir. Divan Başkanı Mehmet BÜYÜKERYILMAZ tarafından, 2008 yılı kesin hesabı hakkında söz almak isteyen olup olmadığı sorulmuştur. Söz alan olmadığı için 2008 yılı kesin hesabı meclisin oylamasına sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde 2008 Yılı Birlik Kesin Hesabı oybirliği ile kabul edilmiştir.

3 - Gündemin 3. maddesi olan Birlik Encümeninin seçilmesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Birlik Encümenliğine aday olan varmı diye Meclise sordu. Meclis üyelerinden herhangi bir müracaat olmaması üzerine; Birlik Başkanı Salim KARGIOĞLU tarafından, Kesim Köyü Muhtarı Süleyman DEMİRCİOĞLU, Çiğdemli Köyü Muhtarı Ahmet Çivili, Bahadırlı Köyü Muhtarı Musa Kestel ve Oruçbey Köyü Muhtarı Mehmet Karacanoğlu’ndan oluşan çarşaf listeyi Başkanlık Divanına sunmuştur. Divan Başkanı, Birlik Encümenine başka aday olup olmadığını sordu ve başkaca aday olmadığından seçime geçildi. Gizli oy açık tasnif usulü yapılan seçim neticesinde 4 aday da 23’er oy alarak Birlik Encümenine seçilmişlerdir.

4 – Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Birlik Müdürü Hüseyin KARALAR, Kadirli Karapınar Grup Köyleri İçmesuyu birliğinin içmesuyu tarifesinin en son 2008 Yılının Ocak ayında düzenleme yapıldığı ve ton başı 40 Krş. Olarak belirlendiğini, o zamandan bu yana su fiyatlarında bir artış yapılmadığını, ancak; bu fiyatlarla da işletme giderlerinin karşılanmasının mümkün olmayacağını, dolayısıyla hizmetlerde aksamalar meydana gelebileceğinin düşünülmesi gerektiği ve fiyat artışının yapılması gerektiği hakkında meclise bilgi sunmuştur. Divan Başkanı, su ücreti tarifelerinin ne kadar olması gerektiği hakkında meclis üyelerinden öneri sunmalarını istemiştir. Birlik Meclisi üyeleri arasında yapılan uzun tartışmalar neticesinde; Divan Başkanı Mehmet BÜYÜKERYILMAZ, Yusufizzettin grup içmesuyu Birliğince yapılan zam oranı dikkate alınarak; 10 Krş bir zam yapılarak içme suyunun Ton başına 50 Krş. olmasını önerdi. Başkaca öneri olmadığından öneri oylamaya sunuldu ve öneri oybirliği ile kabul edilmiştir.
Divan Başkanı Diğer su ücretlerinin tarifesinin görüşülmesini meclise sundu. Birlik Meclisi Üyelerinin, Abone ücretlerinde, Evlerde kaçak su kullanımı ve Kaçak Tarla Sulama tarifelerinin 2008 yılı taifeleri ile aynı kalması yönündeki talepleri üzerine; Divan Başkanı öneriyi oylamaya sundu ve öneri Oybirliği ile kabul edilmiştir.
5 - Gündemin 5. maddesi olan Karakütük, Topraktepe, Mezretli ve Cığcık Köylerinin Kadirli Karapınar Grup Köyleri İçmesuyu Birliğine üyeliklerinin görüşülmesine geçildi. Karakütük, Topraktepe, Mezretli ve Cığcık Köylerinin Karapınar İçmesuyu Projesi kapsamına alınarak içme suyundan yararlanmaları dolayısıyla; Birlik Tüzüğünün 37. maddesi gereği; Karakütük, Topraktepe, Mezretli ve Cığcık Köylerinin Köy İhtiyar Meclisi Kararı ve ilgili muhtarlıkların Birliğe Katılma talepleri, Divan Başkanı tarafından Birlik Meclisine sunuldu. Meclis üyeleri kendi aralarında uzun tartışmalar yaptı ve bazı meclis üyeleri yeni katılacak köylerin olması halinde suyun mevcut köylere yetmeyebileceğini ve sıkıntı olabileceğini dile getirdiler. Birlik Müdürü ve aynı zamanda İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin KARALAR konu hakkında açıklama yapmak üzere söz aldı. İsale Hattında mevcut köylerin ihtiyacını karşılayacak suyun iki katından fazla su olduğunu ve buna göre İl Özel İdaresince susuz ve suyu yetersiz başka köylere de bu projeden planlama yapıldığını, projenin halen devam ettiğini ve henüz tamamlanmadığı için tesisin Birliğe kesin tesliminin yapılmadığını, sadece işletmesinin Birlik tarafından yürütüldüğünü, suda bir azalma veya yetmeme gibi bir durum olması halinde; kaynağa yakın olandan başlamak üzere takip eden köylerin suda öncelik hakkının olduğunu, dolayısıyla kaygılanmaya gerek olmadığını belirtmiştir. Divan Başkanı, konu hakkında başka söz alan olmayınca; Karakütük, Topraktepe, Mezretli ve Cığcık Köylerinin Birliğe Üyelik taleplerini ve Birlik Tüzüğünün 4. maddesine eklenmesini oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde teklif-talep oy birliği ile kabul edildi.
6 – Gündemin 6. Maddesi olan dilek ve temennilere geçildi. Meclis üyelerinin ortak temennisi, isale hattındaki arızalı olan ve değişmesi gereken 1500 m. Borunun bir an önce değiştirilerek köy halkına, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti sunulması olmuştur.
7 – Gündemde başkaca görüşülecek konu olmaması nedeni ile Divan Başkanı oturumu kapatmıştır. 25.05.2009