2008 yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı

1 – Gündemin 1 maddesi gereği açılış yapılıp yoklama alındı ve 30 üyeden 19 üyenin hazır bulunduğu tespit edilerek saygı duruşu yapıldı.

2 – Gündemin 2. maddesi gereğince 2009 yılı bütçe görüşmelerine geçildi. Birlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Birlik Encümenince meclise sunulan 2009 Yılı Birlik Bütçesi Birlik Muhasebe Yetkilisi İmran ÇUKADAR tarafından Ekonomik sınıflandırmanın 4. düzeyine kadar tek tek okudu. Birlik Bütçesinin Gelir 194.300,00 YTL ve Gider de 194.300,00 YTL olmak üzere denkliğin sağlandığını, bu konuda görüş bildiren olup olmadığını meclis üyelerine sordu. Birlik Meclisi Herhangi bir görüş olmayınca bütçeyi oylamaya sundu. Meclis Birlik Bütçesini oybirliği ile kabul etti . Birlik Muhasebe Yetkilisi İmran ÇUKADAR tekrar söz alarak 2010 ve 2011 Yılı Bütçelerini meclise sundu. 2010 ve 2011 Yılı Bütçelerinin 2009 yılı bütçesine yüzde 10 ilave şekli olduğunu ve bu yıllara ait bütçelerinde denkliğinin sağlandığını meclise sunarak görüş bildiren olup olmadığını sordu. Herhangi bir görüş bildiren olmayınca 2010 ve 2011 yılı bütçelerini Mecliste oylamaya sundu. Meclis izleyen 2 yıl Birlik Bütçesini oybirliği ile kabul etti

3 – Gündemin 3. maddesi olan su ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Birlik Muhasebe Yetkilisi İmran ÇUKADAR geçen yılın ton başına su ücretinin 0,40 YKR olduğunu geçen yılın toplantı tutanağından okuyarak bu yıl ki su ücretlerinin ne kadar olması gerektiğini konusunda görüş bildirmek üzere Birlik Meclisine sundu. Yukarıçıyanlı köyü Muhtarı Gamber ÜSTE birliğin durumunun gelir ve gideri karşılayıp karşılamadığını birlik Muhasebe yetkilisine sorarak bu doğrultuda zam yapılıp yapılmamasına karar verilmesini istedi. Birlik Muhasebe Yetkilisi söz alarak 2008 yılı içerisinde düzenli olarak dağıtım ve tahsilat yapılamadığını, İçmesuyunun yılın belirli dönemlerinde hiç verilemediğini, Ana isale hattında yapılan boru değişim sebebi ile suyun verilemeyip tahsilatında bu doğrultuda düzgün olarak yapılamadığını dolayısı ile kesin bir bilgi veremeyeceğini, hali hazırda abone ücretlerinin birlik harcamamalarında daha fazla yer teşkil ettiğini ve abone ücretlerinin kullanıldığını söyledi. Birlik Meclisi üyeleri de 2009 yılı için 0,40 YKR su ücretinin sabit kalmasını eğer ihtiyaç olursa su ücretlerine zammın Birlik Meclisini toplayarak artırılabileceği konusunda hemfikir olduklarını belirterek zam yapılmaması önerisinde bulundular. Öneri Birlik Meclisine sunuldu ve Öneri Oybirliği ile kabul edildi ve 2009 Yılı için ton başına su ücretinin 0,40 YKR olması önerisini oybirliği ile kabul ettiler.
4 – Gündemin 4. Maddesi olan Birlik Başkanına ödenek belirlenmesine geçildi. Birlik Muhasebe Yetkilisi konuyu Mecliste görüşmeye açtı ve Yukarıçıyanlı Köyü Muhtarı söz alarak Birlik Başkanı ve çalışanların Asgari Ücret almalarını önerdi. Birlik Meclisi bu öneriyi reddetti. Oruçbey Köyü Muhtarı söz alarak işçilerin maaşlarının artırılmasını gündeme getirdi. Birlik Muhasebe Yetkilisi söz alarak Birliğin durumuna göre maaşların artırılması yetkisinin Birlik Encümeninde olduğunu ve Meclisin bu konuyu görüşmeyeceğini söyledi. Sarıtanışmanlı Köyü Muhtarı Neşet NARCIOĞLU söz alarak Birlik Başkanı maaşının net 400,00 YTL olmasını fazla olmamasını, zaten su ücretlerine de zam yapılmadığını dolayısı ile fazla bir artışın külfet getireceğini söyledi. Öneri Meclise sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Sofular Köyü Muhtarı Ahmet TEKSİN Birlik Meclisi üyeleri ve Encümeni ne’de ücret ödenmesini gündeme getirdi. Birlik Muhasebe Yetkilisi söz alarak Birliğin durumu çok iyi olmadığı için Birlik Bütçesine konulmadığını ancak eğer ki Meclisten böyle bir madde çıkarsa verilebileceğini söyledi. Birlik Başkanı söz alarak Birliği Durumu şuan için maddi olarak bunu kaldırabilecek bir güçte olmadığını, Birlik Meclisi üyelerine ücret ödenirse birliğin bunun altından kalkamayacağını söyledi. Çiğdemli Köyü Muhtarı Ahmet ÇİVİLİ söz alarak Encümen olarak herhangi bir ücret talep etmiyorum dedi. Yukarıçıyanlı Köyü Muhtarı Gamber ÜSTE tekrar söz alarak Birlik Encümene ve Meclis Üyesine oturum ücreti verilmesin Birlik eksiklikleri giderilsin dedi. Birlik Muhasebe Yetkilisi Birlik Başkanı ödeneğinin 400,00 YTL olması hususunu meclise sundu. Meclis oybirliği ile kabul etti. Meclis üyeleri ve Encümen huzur haklarını da Meclise sundu. Birlik Meclisi herhangi bir huzur hakkı verilmemesini oybirliği ile kabul etti.

5 – Dilek ve temenniler bölümünde Yukarıçıyanlı Köyü Muhtarı söz alarak sorunların epey düzelmesine rağmen bazı mahallelerinde eksikliklerin olduğunu ve bunların giderilmesini söyledi.

6 – Gündemde görüşülecek başkaca konu olmamasından dolayı Birlik Başkanı oturumu kapattı.