2007 Yılı Kasım Ayı Toplantısı

1 – Gündemin 1 maddesi gereği açılış yapılıp yoklama alındı ve 30 üyeden 23 üyenin hazır bulunduğu tespit edilerek saygı duruşu yapıldı.

2 – Gündemin 2. maddesi gereğince 2008 yılı bütçe görüşmelerine geçildi. Birlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Birlik Encümenince meclise sunulan 2008 Yılı Birlik Bütçesi Birlik Müdürü Hüseyin KARALAR tarafından Ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyine kadar tek tek okudu. Birlik Bütçesinin Gelir 150.000,00 YTL ve Gider de 150.000,00 YTL olmak üzere denkliğin sağlandığını bu konuda görüş bildiren olup olmadığını meclis üyelerine sordu. Herhangi bir görüş olmayınca bütçeyi oylamaya sundu. Meclis Birlik Bütçesini oybirliği ile kabul etti.

3 – Gündemin 3. maddesi olan su ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Birlik Müdürü Hüseyin KARALAR geçen yılın ton başına su ücretinin 0,35 YKR olduğunu geçen yılın toplantı tutanağından okuyarak bu yıl ki su ücretlerinin ne kadar olması gerektiğini konusunda görüş bildirmek üzere Birlik Meclisine sundu. Sofular Köyü Muhtarı Ahmet TEKSİN söz alarak 2008 yılı için 2008 yılı başında altı aylık dönem için ton başına 0,40 YKR olmasını ilerleyen dönemlerde ikinci altı ay için duruma göre bir toplantı daha yapılarak ihtiyaç duyulması halinde bu oranın artırılabileceğini öneriyorum dedi. Yukarıçıyanlı Köyü Muhtarı söz alarak tüm abonelere su verilsin ondan sonra harcamanın ve birliğin durumuna göre ilerleyen tarihlerde belirlenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca patlayan boruların neden alınırken belirli testlerden geçirilmediğini; Bu boruların belirli testlerden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Birlik Müdürü söz alarak alınan malzemelerin testlerden geçirildiğini söyleyerek bu zamana kadarki patlamaların bu testlere binaen hep proje hatası üzerinde durduklarını testler sebebi ile boruların üretiminden kaynaklanmasının düşünülmediğini söyledi. Ancak hatta yeniden yapılan test sonucunda boruların hatalı olduğunu ve yeniden değiştirileceğini belirtti. Borular değişene kadar cazibeli su içecek olan Kızyusuflu Köyüne cazibeli su verilmeyeceğini hat değiştikten sonra su verileceğini söyledi. Su ücreti artırımı yapılıp yapılmaması konusu Birlik Müdürü oylamaya sundu. Konu oyçokluğu ile kabul edildi. Birlik Müdürü bu seferde Yukarı Çıyanlı Köyü Muhtarının zam olmasın önerisini oylamaya sundu. Oylama oyçokluğu ile reddedildi. Ahmet TEKSİN’in 0,40 YKR önerisini oylamaya sundu. Öneri oyçokluğu ile kabul edildi.
4 – Gündemin 4. Maddesi olan Birlik Başkanına ödenek belirlenmesine geçildi. Birlik Müdürü konuyu Mecliste görüşmeye açtı ve Yukarıçıyanlı Köyü Muhtarı söz alarak Birlik rayına oturuncaya kadar Birlik Başkanı ödenek almasın dedi. Öneri oylamaya sunuldu. Oylamada öneri oyçokluğu ile reddedildi. Çiğdemli Köyü Muhtarı Ahmet ÇİVİLİ 300,00 YTL olmasını, Oruçbey Muhtarı ise asgari ücret seviyesinde olmasını önerdi. Yapılan öneriler oylamaya sunuldu ve 300,00 YTL önerisi oyçokluğu ile kabul edildi.

5 – Dilek ve temenniler bölümünde Yukarıçıyanlı Köyü Muhtarı söz alarak hat üzerinde bazı boruların üstünün açık olduğunu ayrıca Semerciler mahallesine suyun çıkmadığını oysa daha yüksek olan Bozerlere çıktığını sorunun çözülmesini istediğini söyledi. Konu hakkında Birlik Ustası Esat TOPALOĞLU söz alarak ilgili mahallenin suyunun Çiğdemli Köyü ile aynı hat üzerinde yer almasından dolayı hattın kapalı olduğunu ancak gerekli işlemin yapılacağını söyledi.

6 – Gündemde görüşülecek başkaca konu olmamasından dolayı Birlik Başkanı oturumu kapattı.